سید طیب جواد

سفیر افغانستان در فدراتیف روسیه

پیام جلالتمآب سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در فدراتیف روسیه

هموطنان گرامی؛
اجازه دهید تا مراتب احترام و ارادت خویش را خدمت همۀ شما دوستان گرانمایه ابراز نمایم. خرسندم که افتخار نمایندگی از دولت و مردم افغانستان به عنوان سفیر این کشور در فدراتیف روسیه به اینجانب سپرده شده است. من و همکارانم در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در فدراتیف روسیه، تلاش خواهیم کرد تا با درنظرداشت اصل نمایندگی شایسته و نیکو از کشور، در زمینه حفظ و گسترش مزید روابط دیپلماتیک و سیاسی میان افغانستان و روسیه و توسعه پایدار آن نقش خویش را ایفا نماییم. چنانچه در جریان قرار دارید، روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه به سال۱۸۳۷ بر می‌گردد و مناسبات دیرینه‌ی این دو کشور دوست بر مبنای منافع مشترک در راستای توسعه سیاسی، تامین منافع اقتصادی، تحکیم صلح و تقویت ثبات بنا یافته است. در طی سالهای پسین، فدراتیف روسیه نقش مهم در حمایت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بازسازی این کشور داشته است. کشور دوست روسیه در جریان دو دهه گذشته برای بازسازی اقتصادی، تقویت ثبات، آموزش جوانان و بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی ما، بطور مستقیم به افغانستان کمک کرده است که حمایت و پشتیبانی این کشور از افغانستان نمونه خوب بر تعهد این کشور برای کمک به افغانستان است. تلاش ها و همکاری های افغانستان و روسیه در طی دو دهه گذشته بیشتر متمرکز به تامین منافع دو کشور، تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه مشترک با مواد مخدر و تروریسم بین المللی در افغانستان بوده اند. با درنظرداشت اهمیت همکاری نزدیک این دو کشور در تمامی عرصه ها به ویژه نقش مهم روسیه در روند صلح افغانستان، من اطمینان کامل دارم که با همکاری نزدیک و حمایت این کشور، افغانستان به صلح پایدار دست خواهد یافت که این امر به نفع همه خواهد بود. من و همکارانم در سفارت ماموریم تا این همکاری در حال رشد را تقویت نموده، موقف برحق دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم خویش را بیان و منافع مشترک مان را در عرصه های امنیت، گفتگو های صلح، توسعه اقتصادی افغانستان، گسترش مزید دهیم.

دوستان گرانمایه؛
از زمان آغاز کار به حیث سفیر کشور در روسیه، اینجانب دیپلماسی اقتصادی را از طریق افزایش تجارت بین افغانستان و روسیه، تامین و تسهیل ارتباطات بین نهاد های تجارتی، تاجران داخلی و خارجی با نهاد های مسوول در داخل، از اولویت های کاری خویش قرار داده ام. تلاش ما این است تا تجارت و سرمایه گذاری بین افغانستان و روسیه توسعه مزید یابد و برای این مامول، قرار است به ابتکار این سفارت کنفرانس بزرگ اقتصادی و تجارتی میان سرمایه گذاران افغان و روسیه در جریان چند ماه آینده در شهر مسکو برگزار گردد. در این کنفراس سعی خواهد شد تا فرصت دیدار نزدیک سرمایه گذاران هر دو کشور با یکدیگر شان مهیا گردد و شرایط جلب سرمایه گذاری های بیشتر در افغانستان فراهم گردد.

هموطنان عزیز؛
در فرجام، اجازه دهید یک بار دیگر تاکید نمایم که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در مسکو در حقیقت خانه همه ی افغان های مقیم روسیه است. اینجانب و همه همکارانم در این سفارت، بصورت کامل در خدمت تان قرار داریم و سعی می نماییم تا در راستای تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پرتو اصول اساسی سیاست خارجی کشور و ارایه خدمات بهتر قونسلی به شما هموطنان عزیز در سراسر روسیه بدون هیچ گونه کوتاهی، از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیم. بدون شک، برای تحقق این آرزوی نیک، یاری و همکاری شما دوستان گرانمایه برای خدمتگذاران شما در این سفارت ارزنده و مهم است.