ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه اعتمادنامه‌ سید طیب جواد، سفیر افغانستان در روسیه را پذیرفت

19 May 2021
·
Political

ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه اعتمادنامه‌ سید طیب جواد، سفیر افغانستان در روسیه را پذیرفت

در مراسم ویژه‌ای که به همین مناسبت درکاخ کرملین برگزار شده بود، 23 سفیر از کشورهای مختلف از جمله سید طیب جواد، سفیر افغانستان در روسیه اعتمادنامه‌های‌شان را تقدیم کردند

در آغاز ولادمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در بخشی از سخنان‌اش گفت که روسیه با افغانستان روابط عمیق و دوستانه داشته است. توسعه و امنیت در افغانستان کلید امنیت و ثبات در آسیای مرکزی و جنوبی است. روسیه از مذاکرات برای صلح افغانستان از طریق سازمان همکاری‌های شانگ‌های حمایت خواهد کرد.

سید طیب جواد، سفیر افغانستان در روسیه از تلاش‌های کشور روسیه در راستای ادامه همکاری‌ها و حمایت آن کشور از پروسه صلح افغانستان ستایش کرده گفت که روابط عمیق دیپلوماتیک برای هر دو کشور و به‌صورت عموم برای منطقه از اهمیت خاص برخوردار است و خواستار گسترش و تداوم همکاری‌ها میان دو کشور شد