اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در مسکو

استقامت های اساسی کاری بخش فرهنگی آتشه فرهنگی سفارت در مسکو

آتشه فرهنگی سفارت در تشکیل وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان در نظر گرفته شده و در چوکات سفارت افغانستان تحت نظر مقام سفارت در مسکو فعالیت می نماید.

بخش فرهنگی استقامت های کاری ذیل را احتوا می کند:
هدف اساسی- معرفی تاریخ و فرهنگ غنی مردم افغانستان به شهروندان فدراتیف روسیه و خارجی های مقیم روسیه و ایجاد و گسترش روابط و همکاری های متقابل میان نهادهای فرهنگی، علمی-آموزشی و علمی-پژوهشی افغانستان و روسیه:

 1. گرامیداشت از روزهای ملی، دینی و عنعنوی:
  • ۲۸ اسد روز استرداد استقلال افغانستان؛
  • عید سعید فطر؛
  • عید سعید قربان؛
  • میلاد حضرت محمد مصطفی ص؛
  • دهم محرم الحرام روز عاشوری؛
  • نوروز
  گرامیداشت این روزها از طریق برگزاری کنفرانس های علمی و میزهای مدور، افتتاح نمایشگاه های فرهنگی و راه اندازی کنسرتها در شهرهای مختلف روسیه صورت میگیرد.
 2. گرامیداشت و یادبود از شخصیت های ملی و فرهنگی کشور از طریق تدویر کنفرانسهای علمی و میزهای مدور در زمینه؛
 3. اشتراک در محافل فرهنگی نهادهای مختلف روسیه و سازمانهای اجتماعی شهروندان سایر کشورها با ایراد سخنرانی ها و راه اندازی نمایشگاه ها و کنسرت های موسیقی افغانی در آنها به منظور معرفی تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان؛
 4. تأمین روابط و همکاری های دو جانبه میان نهادهای فرهنگی (موزیم ها، باستانشناسی، اتحادیه های هنرمندان، ادارات و نهادهای ورزشی، کتابخانه ها و ...) افغانستان و روسیه؛
 5. تأمین روابط و همکاری های دو جانبه میان نهادهای علمی-آموزشی (پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی) و علمی-پژوهشی (اکادمی علوم و سایر نهادهای علمی-تحقیقاتی) میان افغانستان و روسیه؛
 6. تأمین روابط و همکاری میان نهادهای رسانه یی (اتحادیه های نویسندگان، ژورنالیستان، شعرأ و ...) افغانستان و روسیه؛
 7. اشتراک در کنفرانس های علمی و سخنرانی پیرامون تمدن و فرهنگ افغانستان در آنها؛
 8. سعی بخاطر ایجاد روابط و همکاری میان جوانان افغانستان و روسیه به منظور معرفت با تاریخ و فرهنگ همدیگر و همکاری های لازم جهت توسعه و تقویت روابط در عرصه های فرهنگی و علمی-آموزشی میان جوانان؛
 9. زمینه سازی برای عقد تفاهمنامه های همکاری میان نهادهای فرهنگی، علمی-آموزشی و علمی-پژوهشی افغانستان و روسیه؛
 10. فراهم آوری تسهیلات جهت سفر فعالین فرهنگی، دانشمندان، ورزشکاران و اهل رسانه های افغانستان به روسیه و بالعکس جهت اشتراک در کنفرانسها، نمایشگاه ها، ورکشاپ ها، سیمینارها، فستیوالها و مسابقات ورزشی و تبادل افکار و تعمیم تجارب در عرصه های مربوطه؛
 11. استفاده از فرصت های موجود سفارت برای نشر داشته های فرهنگی کشور جهت معلومات شهروندان روسیه و خارجی های مقیم روسیه؛
 12. سعی بخاطر ایجاد اتاق تمدن و فرهنگ افغانستان در بعضی دانشگاه های روسیه؛
 13. تلاش و همآهنگی به منظور ایجاد مراکز فرهنگی افغانستان در بعضی شهرهای روسیه؛
 14. شناسایی سازمانهای اجتماعی افغانهای مقیم روسیه و تلاش در جهت تأمین همآهنگی و همکاری نزدیک با آنها و میان آنها در راستای حفظ ، تقویت و گسترش فرهنگ افغانی در وجود افغانهای دور از وطن و بخصوص اطفال و نوجوانان شان؛
 15. تلاش در راستای تحکیم بیشتر وحدت و همدلی میان افغانها و همآهنگ سازی فرصت های سازمانهای اجتماعی مختلف و شخصیت های مستقل افغان بخاطر معرفی شایسته ی تاریخ، تمدن و فرهنگ افغانستان به سایرین؛
 16. سعی به منظور تأمین تبادله مواد و منابع علمی و معلوماتی میان دو کشور؛
 17. تأمین روابط با دانشگاه های روسیه به منظور جلب همکاری بیشتر به محصلین افغانستان و فراهم سازی فرصت های بیشتر آموزشی برای متقاضیان آموزش علم و تکنالوژی
 18. تأمین روابط با محصلین افغانستان در پوهنتون های مختلف روسیه جهت احوال گیری و رسیدگی به مشکلات و خواست های شان؛
 19. استماع خواستها و مشکلات محصلین و جمع آوری اسناد لازمه تحصیلی دانش آموزان غرض شریک ساختن با مراجع ذیربط در افغانستان؛
 20. لابی به منظور ازدیاد فرصت های بیشتر آموزشی (بورسیه ها) برای جوانان افغانستان.