اطلاعیه رخصتی

10 Jun 2021
·
News

اطلاعیه

به مناسبت روز روسیه ادارات رسمی فدراتیف روسیه رخصت میباشد، بناءً بخش قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در مسکو به تاریخ 14 جون 2021 تعطیل میباشد.
شهروندان محترم افغانستان مقیم فدراتیف روسیه در صورت نیاز جدی میتوانند به شماره تیلفون به تماس شوند.

+7 (963) 632-39-09